LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

Ngày đăng 02/11/2019 | 17:32  | Lượt xem: 178
Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)

Ngày đăng 26/10/2019 | 18:19  | Lượt xem: 80
Lịch công tác tuần số 44 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)

Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

Ngày đăng 19/10/2019 | 18:16  | Lượt xem: 69
Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Ngày đăng 12/10/2019 | 17:09  | Lượt xem: 111
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Ngày đăng 05/10/2019 | 16:08  | Lượt xem: 92
Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Ngày đăng 28/09/2019 | 15:07  | Lượt xem: 83
Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Ngày đăng 21/09/2019 | 12:05  | Lượt xem: 137
Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Ngày đăng 14/09/2019 | 18:00  | Lượt xem: 46
Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Ngày đăng 07/09/2019 | 17:00  | Lượt xem: 164
Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)

Ngày đăng 31/08/2019 | 14:00  | Lượt xem: 52
Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)