LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020)

Ngày đăng 01/02/2020 | 13:14  | Lượt xem: 52
Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020)

Lịch công tác tuần số 04 và 05(từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020)

Ngày đăng 19/01/2020 | 09:11  | Lượt xem: 74
Lịch công tác tuần số 04 và 05 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020)

Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)

Ngày đăng 12/01/2020 | 12:10  | Lượt xem: 63
Lịch công tác tuần số 03 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)

Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020)

Ngày đăng 05/01/2020 | 13:09  | Lượt xem: 111
Lịch công tác tuần số 02 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020)

Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020)

Ngày đăng 29/12/2019 | 13:03  | Lượt xem: 91
Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020)

Lịch công tác tuần số 52 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019)

Ngày đăng 21/12/2019 | 12:46  | Lượt xem: 120
Lịch công tác tuần số 52 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019)

Lịch công tác tuần số 51 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)

Ngày đăng 15/12/2019 | 09:58  | Lượt xem: 164
Lịch công tác tuần số 51 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)

Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019)

Ngày đăng 08/12/2019 | 13:57  | Lượt xem: 174
Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019)

Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

Ngày đăng 01/12/2019 | 12:45  | Lượt xem: 101
Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)

Ngày đăng 23/11/2019 | 17:44  | Lượt xem: 203
Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019)