LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

Ngày đăng 19/10/2019 | 18:16  | Lượt xem: 70
Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Ngày đăng 12/10/2019 | 17:09  | Lượt xem: 112
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Ngày đăng 05/10/2019 | 16:08  | Lượt xem: 93
Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Ngày đăng 28/09/2019 | 15:07  | Lượt xem: 84
Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Ngày đăng 21/09/2019 | 12:05  | Lượt xem: 138
Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Ngày đăng 14/09/2019 | 18:00  | Lượt xem: 47
Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Ngày đăng 07/09/2019 | 17:00  | Lượt xem: 165
Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)

Ngày đăng 31/08/2019 | 14:00  | Lượt xem: 54
Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019)

Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/8/2019)

Ngày đăng 24/08/2019 | 11:30  | Lượt xem: 135
Lịch công tác tuần số 35 (từ ngày 26/08/2019 đến ngày 31/8/2019)

Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 19/08/2019 đến ngày 24/8/2019)

Ngày đăng 17/08/2019 | 12:30  | Lượt xem: 94
Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 19/08/2019 đến ngày 24/8/2019)