LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Ngày đăng 08/06/2019 | 02:00  | Lượt xem: 100
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Ngày đăng 01/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 171
Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019)

Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Ngày đăng 26/05/2019 | 10:00  | Lượt xem: 117
Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 27/05/2019 đến ngày 01/6/2019)

Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Ngày đăng 18/05/2019 | 06:00  | Lượt xem: 55
Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019)

Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Ngày đăng 11/05/2019 | 06:00  | Lượt xem: 120
Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/05/2019)

Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Ngày đăng 04/05/2019 | 05:30  | Lượt xem: 146
Lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019)

Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

Ngày đăng 27/04/2019 | 03:00  | Lượt xem: 34
Lịch công tác tuần số 18 (từ ngày 29/04/2019 đến ngày 04/05/2019)

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Ngày đăng 20/04/2019 | 04:30  | Lượt xem: 31
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Ngày đăng 13/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 96
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Ngày đăng 06/04/2019 | 04:00  | Lượt xem: 156
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)