LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/8/2019)

Ngày đăng 10/08/2019 | 15:00  | Lượt xem: 126
Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 12/08/2019 đến ngày 17/8/2019)

Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/8/2019)

Ngày đăng 04/08/2019 | 08:30  | Lượt xem: 36
Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 05/08/2019 đến ngày 10/8/2019)

Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 29/07/2019 đến ngày 03/8/2019)

Ngày đăng 27/07/2019 | 16:00  | Lượt xem: 143
Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 29/07/2019 đến ngày 03/8/2019)

Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 22/07/2019 đến ngày 27/07/2019)

Ngày đăng 20/07/2019 | 16:30  | Lượt xem: 200
Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 22/07/2019 đến ngày 27/07/2019)

Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 15/07/2019 đến ngày 20/07/2019)

Ngày đăng 14/07/2019 | 15:30  | Lượt xem: 182
Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 15/07/2019 đến ngày 20/07/2019)

Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019)

Ngày đăng 06/07/2019 | 14:30  | Lượt xem: 128
Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 08/07/2019 đến ngày 13/07/2019)

Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Ngày đăng 29/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 46
Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019)

Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Ngày đăng 23/06/2019 | 11:00  | Lượt xem: 185
Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019)

Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Ngày đăng 15/06/2019 | 14:30  | Lượt xem: 114
Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019)

Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)

Ngày đăng 08/06/2019 | 14:00  | Lượt xem: 105
Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019)