LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Ngày đăng 20/04/2019 | 16:30  | Lượt xem: 38
Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 27/04/2019)

Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Ngày đăng 13/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 103
Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15/04/2019 đến ngày 20/04/2019)

Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Ngày đăng 06/04/2019 | 16:00  | Lượt xem: 163
Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08/04/2019 đến ngày 13/04/2019)

Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Ngày đăng 30/03/2019 | 10:00  | Lượt xem: 104
Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 06/04/2019)

Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Ngày đăng 23/03/2019 | 15:00  | Lượt xem: 150
Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Ngày đăng 16/03/2019 | 13:30  | Lượt xem: 181
Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019)

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Ngày đăng 09/03/2019 | 14:00  | Lượt xem: 150
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Ngày đăng 02/03/2019 | 14:00  | Lượt xem: 129
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Ngày đăng 23/02/2019 | 11:00  | Lượt xem: 149
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

Ngày đăng 16/02/2019 | 13:00  | Lượt xem: 145
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)