LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân quý II/2020 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 25/03/2020 | 03:44  | Lượt xem: 52
Ngày 24/03/2020, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã có văn bản số 09/HĐND v/v tiếp công dân quý II/2020 của Đại biểu HĐND Quận

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý II năm 2020

Ngày đăng 10/03/2020 | 11:01  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý II năm 2020

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý I năm 2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 06:14  | Lượt xem: 75
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý I năm 2020

Lịch tiếp công dân Tháng 12/2019

Ngày đăng 29/11/2019 | 06:23  | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân Tháng 12/2019

Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019 của Đ/c Bí thư Quận ủy

Ngày đăng 29/11/2019 | 12:57  | Lượt xem: 119
Ngày 28/11/2019, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã ban hành văn bản số 718-TB/VP thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019 của đồng chí Bí thư Quận ủy.

Lịch tiếp công dân Tháng 11/2019

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:44  | Lượt xem: 194
Lịch tiếp công dân Tháng 11/2019 tải về tại đây ./.

Tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức , cá nhân về thủ tục hành chính năm 2019

Ngày đăng 09/10/2019 | 05:36  | Lượt xem: 109
Ngày 09/10/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 314/UBND-TB thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức , cá nhân về thủ tục hành chính năm 2019.

Lịch tiếp công dân quý IV//2019 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 04/10/2019 | 10:30  | Lượt xem: 120
Ngày 03/10/2019, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 370/HĐND v/v đăng tin lịch tiếp công dân quý IV//2019 của Đại biểu HĐND Thành phố

Lịch tiếp công dân Tháng 10/2019

Ngày đăng 04/10/2019 | 08:23  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân Tháng 10/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 09/2019

Ngày đăng 30/08/2019 | 11:00  | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân Tháng 09/2019