LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Test lịch tiếp dân tại đây

Ngày đăng 05/11/2020 | 11:23  | Lượt xem: 12
Test lịch tiếp dân tại đây

Lịch tiếp công dân Tháng 11/2020

Ngày đăng 30/10/2020 | 19:52  | Lượt xem: 29
Ngày 30/10/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 460/TB-UBND thông báo về Lịch tiếp công dân Tháng 11/2020.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy quý IV năm 2020

Ngày đăng 14/10/2020 | 15:10  | Lượt xem: 25
Ngày 23/9/2020 Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 21-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy quý IV năm 2020.

Lịch tiếp công dân Tháng 10/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 19:18  | Lượt xem: 32
Ngày 28/9/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 410/TB-UBND thông báo về Lịch tiếp công dân Tháng 10/2020.

Tiếp công dân quý IV năm 2020 của đại biểu HĐND Quận.

Ngày đăng 25/09/2020 | 13:45  | Lượt xem: 26
Ngày 25/9/2020, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 32/HĐND v/v tiếp công dân quý IV năm 2020 của đại biểu HĐND Quận.

Lịch tiếp công dân Tháng 09/2020

Ngày đăng 25/08/2020 | 08:44  | Lượt xem: 41
Ngày 25/8/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 339/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 09/2020

Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của Đồng chí Bí thư Quận ủy

Ngày đăng 17/08/2020 | 10:43  | Lượt xem: 39
Ngày 17/8/2020, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã ban hành văn bản số 07-TB/VP thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của Đồng chí Bí thư Quận ủy

Lịch tiếp công dân Tháng 08/2020

Ngày đăng 27/07/2020 | 16:05  | Lượt xem: 36
Ngày 27/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 258/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 08/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 07/2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 09:06  | Lượt xem: 52
Ngày 09/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 213/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 07/2020

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý III năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 14:59  | Lượt xem: 38
Ngày 29/6/2020, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 904-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy quý III năm 2020