Xuất bản thông tin

Anh hùng La Văn Cầu là công dân Thủ đô ưu tú: ‘Vinh dự quá lớn với tôi’

Ngày đăng 07/10/2019 | 03:50  | Lượt xem: 15
Sáng ngày 05/10/2019, TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. Trong số 10 cá nhân được tặng thưởng...

LaVanCau.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 05/06/2019 | 05:06  | Lượt xem: 32
Ngày 04/6/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2285/UBND-TKBT tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố.

ub-2285-2019-01_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:28  | Lượt xem: 12
Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTCCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét...

qdsnv-1660-2019 cong bo noi dung ôn tập.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 18

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 22/03/2019 | 05:00  | Lượt xem: 47
Ngày 21/03/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 1140/UBND-TKBT tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 11/10/2019 | 05:20  | Lượt xem: 32
Ngày 10/10/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 4499/UB-TKBT v/v tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố.\

Ngày đăng 01/08/2019 | 05:30  | Lượt xem: 45
Ngày 09/8/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 3395/UBND-TKBT tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố.

ub-3395-2019-01_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Tuyên truyền 6 gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 26/04/2019 | 03:00  | Lượt xem: 29
Ngày 25/04/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1624/UBND-TKBT tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố.

ub-1624-2019-01_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

ub-1140-2019-01_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

ub-4499-2019-01_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Ngày đăng 14/09/2019 | 06:00  | Lượt xem: 126
Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Ngày đăng 12/10/2019 | 05:09  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Ngày đăng 05/10/2019 | 04:08  | Lượt xem: 50
Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Ngày đăng 28/09/2019 | 03:07  | Lượt xem: 44
Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019)

Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)

Ngày đăng 21/09/2019 | 12:05  | Lượt xem: 56
Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)