LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ ngày 26/6/2020 của Lãnh đạo UBND Quận

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:33  | Lượt xem: 9
Ngày 16/6/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 178/TB-UBND thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ ngày 26/6/2020 của Lãnh đạo UBND Quận.

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 19/06/2020 | 06:03  | Lượt xem: 9
Ngày 19/6/2020, Văn phòng Quận ủy đã có văn bản số 890-TB/VP thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy tháng 6 năm 2020.

Tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của đồng chí Bí Thư Quận ủy

Ngày đăng 16/06/2020 | 11:35  | Lượt xem: 17
Ngày 16/6/2020, Văn phòng Quận ủy Đống Đa đã có văn bản số 889-TB/VP thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của đồng chí Bí Thư Quận ủy.

Lịch tiếp công dân quý III/2020 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 12/06/2020 | 06:23  | Lượt xem: 12
Ngày 12/6/2020, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã có văn bản số 21/HĐND v/v tiếp công dân quý III/2020 của Đại biểu HĐND Quận

Lịch tiếp công dân Tháng 06/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:27  | Lượt xem: 10
Ngày 29/5/2020, UBND Quận Đống Đa đã có Văn bản số 145/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 06/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 05/2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 05:23  | Lượt xem: 15
Ngày 28/4/2020, UBND Quận Đống Đa đã có Văn bản số 110/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 05/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 04/2020

Ngày đăng 25/03/2020 | 06:20  | Lượt xem: 11
Ngày 25/03/2020, UBND Quận Đống Đa đã có Văn bản số 86/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 04/2020

Lịch tiếp công dân quý II/2020 của Đại biểu HĐND quận

Ngày đăng 25/03/2020 | 03:44  | Lượt xem: 61
Ngày 24/03/2020, Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa đã có văn bản số 09/HĐND v/v tiếp công dân quý II/2020 của Đại biểu HĐND Quận

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý II năm 2020

Ngày đăng 10/03/2020 | 11:01  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Quý II năm 2020

Lịch tiếp công dân Tháng 03/2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 02:10  | Lượt xem: 13
Ngày 02/3/2020, UBND Quận Đống Đa có Văn bản số 44/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân Tháng 03/2020