LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân Tháng 05/2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 16:30  | Lượt xem: 72
Lịch tiếp công dân Tháng 05/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 10:30  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 03/2019

Ngày đăng 26/02/2019 | 10:41  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân Tháng 03/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 02/2019

Ngày đăng 29/01/2019 | 13:30  | Lượt xem: 159
Lịch tiếp công dân Tháng 02/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 01/2019

Ngày đăng 28/12/2018 | 18:30  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân Tháng 01/2019

Lịch tiếp công dân quý I/2019 của đại biểu HĐND Quận Đống Đa

Ngày đăng 28/12/2018 | 18:30  | Lượt xem: 122
Lịch tiếp công dân quý I/2019 của đại biểu HĐND Quận Đống Đa

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 06/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018

Ngày đăng 31/10/2018 | 18:30  | Lượt xem: 174
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018

Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của đại biểu HĐN Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/10/2018 | 10:30  | Lượt xem: 99
Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của đại biểu HĐN Thành phố Hà Nội

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 17:30  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018