Xuất bản thông tin

Đống Đa sơ kết công tác Quân sự - Quốc phòng (QS, QPĐP) 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 12/07/2017 | 23:59  | Lượt xem: 235

Sáng 11/7/2017, UBND quận Đống Đa đã tổ chức sơ kết công tác Quân sự - Quốc phòng (QS, QPĐP) 6 tháng đầu năm 2017.

Tại Hội nghị trong báo cáo đã đánh giá đặc điểm tình hình cũng như kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2017 nhấn mạnh Ban CHQS quận đã thực hiện tốt chức năng tham mưu tham mưu, đề xuất với Quận ủy, UBND quận trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ như: ban hành Chỉ thị , Nghị quyết lãnh đạo, Kế hoạch thực hiện công tác QS, QPĐP năm 2017; Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Kiện toàn Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN), Ban tuyển sinh quân sự; toàn diện thực hiện các nhiệm vụ; Phối hợp với phòng Nội vụ quận làm tốt công tác đào tạo cán bộ quân sự cơ sở theo chỉ tiêu; tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, Dân quân  tự vệ. Tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP&AN quận chỉ đạo các đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN; làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ khối Phường; công tác Động viên Quân đội, công tác tuyển sinh quân sự...; cụ thể hoá Chương trình 09 của Quận uỷ về tăng cường công tác QP&AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận đã tham mưu với Quận ủy, UBND quận  hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; thực hiện chế độ liên thẩm quân số hàng tháng, tiếp nhận, điều động, dồn dịch quân số kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị Dân quân tự vệ thuộc LLVT quận, luôn duy trì và thực hiện các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỉ luật, an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Các ý kiến đóng góp trong Hội nghị đều nhất trí với báo cáo và đề ra phương hướng tập trung vào việc trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình, sẵn sàng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp Phó Chủ tịch UBND quận có ý kiến chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2017, trong bổi cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, trên Biển Đông dự kiến có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến Thủ đô và địa bàn Đống Đa . Trên địa bàn Thủ đô và Quận các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường thực hiện chiến lược “ diễn biến hòa bình”, với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt hơn nhằm làm cho ta “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” lợi dụng vấn đề nhân quyền, tôn giáo và dân tộc với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ ta. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QPĐP, đề nghị lực lượng vũ trang quận cần tập trung thực hiện tốt những nội dung cụ thể:

Xây dựng LLVT quận kiên định về lập trường, vững vàng về tư tưởng, mạnh về tổ chức. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có lập trường chính trị vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  xây dựng hệ thống lãnh đạo, chỉ huy vững mạnh, xây dựng LLVT có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, số lượng hợp lý theo đúng luật DQTV và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh thủ Đô Hà Nội.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào người tốt, việc tốt. Phát động nhiều đợt thi đua đột kích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, xây dựng nhiều tập thể quyết thắng, nhiều cá nhân đạt danh hiệu người tốt, việc tốt, nhiều chiến sỹ giỏi.... Các đơn vị dân quân tự vệ cần làm tốt công tác vận động quần chúng tích cực tham gia vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng đời sống văn hoá mới”, xây dựng tốt các mối quan hệ đoàn kết quân dân; Tích cực cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương , thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đặc biệt là trong đợt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu cho cấp uỷ, cơ quan, tổ chức địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự - quốc phòng, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ xảy ra, phối hợp với Công an bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường  ổn định để phát triển kinh tế. Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ (diễn tập chiến đấu phòng thủ 5 phường năm 2017) củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn chặt thế trận an ninh toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Trước hết là tập trung hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức thực hiện tốt hội thao LLVT quận và tham gia hội thao Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội; tổ chức tốt đại hội thi đua quyết thắng giai đoan (2012 – 2017), tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, kiên quyết không để yếu tố bất ngờ xảy ra. Đảm bảo an toàn tuyệt đối người và vũ khí trang bị.

 Duy trì và bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ nhất là khi tham gia huấn luyện, hội thao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng,  phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Bộ đội và DQTV Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” . Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”, kiên quyết đấu tranh phòng chống các tệ nạn./.

                                                                                                                                Lê Chung- BCH Quân sự Quận

Danh sách tin tức