phòng giáo dục đào tạo

Phòng Giáo dục Đào tạo
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 2272

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

5 Hoàng Tích Trí

Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn

 Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35 765 663
   Phó trưởng phòng 35 112 956
 Hà Thị Bích Ngọc  Phó trưởng phòng 35 765 662