phòng kinh tế

Phòng Kinh tế
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1270

Phòng Kinh tế

PHÒNG KINH TẾ

228 Tôn Đức Thắng

Email : pkt_dongda@hanoi.gov.vn

 Lưu Thị Thúy Vân  Trưởng phòng 35 118 241
 Lê Quốc Việt  Phó trưởng phòng 38 515 330
 Nguyễn Hương Giang  Phó trưởng phòng  
 Phạm Thị Trinh  Phó trưởng phòng