PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ

Phòng Kinh tế
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10349

Phòng Kinh tế

PHÒNG KINH TẾ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pkt_dongda@hanoi.gov.vn

 Phạm Thị Trinh  Trưởng phòng 35 118 241
 Nguyễn Hương Giang  Phó trưởng phòng 38 515 330