PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Phòng Lao động Thương binh Xã hội
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7991

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đình Tiên  Trưởng phòng 35 112 496
 Phan Tố Uyên  Phó trưởng phòng 35 112 527
 Nguyễn Minh Quang  Phó trưởng phòng 35 112 497