phòng lao động thương binh và xã hội

Phòng Lao động Thương binh Xã hội
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1871

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

48 Thổ Quan

Email : pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đình Tiên  Trưởng phòng 35 112 496
 Phan Tố Uyên  Phó trưởng phòng 35 112 527
 Nguyễn Minh Quang  Phó trưởng phòng 35 112 497
 Võ Thị Tuyết Nga Phó trưởng phòng