phòng nội vụ

Phòng Nội vụ
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 3271

Phòng Nội vụ

PHÒNG NỘI VỤ

279 Tôn Đức Thắng

Email : pnv_dongda@hanoi.gov.vn

 Hoàng Thị Phương Ngọc  Trưởng phòng 38 512 387
 Vũ Trà Vinh  Phó trưởng phòng 38 125 889
 Lê Ngọc Hân  Phó trưởng phòng 35 133 304
 Phạm Thị Hương Giang  Phó trưởng phòng 38 515 331