PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Phòng Quản lý đô thị
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 4590

Phòng Quản lý đô thị

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pqldt_dongda@hanoi.gov.vn

 Trương Minh Quang  Trưởng phòng 35 119 876
 Lê Kế Việt  Phó trưởng phòng  
Trần Nhật Thái  Phó trưởng phòng  
Nguyễn Minh Quang  Phó trưởng phòng