PHÒNG TƯ PHÁP PHÒNG TƯ PHÁP

Phòng Tư pháp
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 9272

Phòng Tư pháp

PHÒNG TƯ PHÁP

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : ptp_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Xuân Tiến  Trưởng phòng  
 Nguyễn Hương Giang  Phó trưởng phòng  
 Văn phòng    02438 513 892