PHÒNG TƯ PHÁP PHÒNG TƯ PHÁP

PHÒNG TƯ PHÁP
Ngày đăng 13/04/2023 | 11:00  | Lượt xem: 562

PHÒNG TƯ PHÁP

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : ptp_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Chí Long  Trưởng phòng 02438 517 125
 Lê Thị Thu Giang  Phó trưởng phòng 02435 114 556