PHÒNG Y TẾ PHÒNG Y TẾ

Phòng Y tế
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5140

PHÒNG Y TẾ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Thị Hoàng Ngân  Trưởng phòng  35 112 907
 Hoàng Quý Châu  Phó trưởng phòng 35 132 258