PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG

 4- Phường Khương Thượng  
 388 Trường Chinh  
 Email : pkth_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Vương Thái Dương 35 631 708
 Phó chủ tịch HĐND  : Lý Thị Kim Dung 35 641 516
 Chủ tịch UBND         : Nguyễn Hoàng Thắng 35 635 323
 Phó chủ tịch UBND : Phan Trí Luyện  
 Phó chủ tịch HĐND : Nguyễn Thị Thu Thủy  
 Văn phòng 38 532 534
 Trưởng Công an Phường : Lều Thọ Dũng 38 521 546
 Trưởng Trạm Y tế    : Vũ Thị Tuệ 38 530 808