PHƯỜNG KIM LIÊN PHƯỜNG KIM LIÊN

 5- Phường Kim Liên  
 23 Lương Định Của  
 Email : pkl_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy        : Nguyễn Hùng Đức 38 527 724
 Chủ tịch HĐND        : Nguyễn Thị Chính 35 771 244
 Chủ tịch UBND        : Bùi Thị Hằng Nga 38 527 057
 Phó chủ tịch UBND : Trịnh Văn Hiếu 35 771 243
 Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Quang Sơn 35 771 243
 Văn phòng  38 523 952
 Trưởng Công an Phường : Hoàng Hải 38 523 855