PHƯỜNG LÁNG HẠ PHƯỜNG LÁNG HẠ

 6- Phường Láng Hạ  
 79A ngõ  25 Vũ Ngọc Phan  
 Email : plh_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy          : Nguyễn Hoài Nam 37 764 759
 Chủ tịch HĐND         : Võ Thị Hồng Phương 37 764 739
 Phó Chủ tịch HĐND : Phạm Anh Tú 37 764 739
 Chủ tịch UBND         : Vũ Hồng Sơn 37 764 763
 Phó chủ tịch UBND  : 37 764 766
 Phó Chủ tịch UBND : Bạch Quang Trung  37 764 757
 Văn phòng 37 764 758
 Trưởng Công an       : Nguyễn Tiến Đạt 38 533 528
 Trưởng trạm Y tế      : Nguyễn Thị Kim Hoa 37 730 850