PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG

7- Phường Láng Thượng  
 896 đường Láng  38 344 716
 Email : plt_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy         : Đàm Thế Anh 37 752 493
 Chủ tịch HĐND         : Đinh Xuân Hoàn  
 Chủ tịch UBND        : Phạm Thị Hồng Hải 37 759 749
 Phó chủ tịch UBND : Đoàn Thị Hồng Thanh  
 Phó chủ tịch UBND : Trần Thị Tuyết  37 759 748
 Văn phòng                38 344 716
 Trưởng Công an     : Nguyễn Anh Tuấn 37 663 580
 Trưởng Trạm Y tế   : Phạm Thị Ngọc Bảo 37 756 017