PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ

 

 9- Phường Ngã Tư Sở  
 420 Tây Sơn  
 Email : pnts_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Trịnh Gia Hưng 35 643 044
 Phó Chủ tịch HĐND : Đỗ Vân Anh 35 640 145
 Chủ tịch UBND       : Hoàng Mạnh Dũng 35 643 045
 Phó chủ tịch UBND : Ngô Vân Anh  
 Phó chủ tịch UBND : Trịnh Thế Lộc

 

 Văn phòng  38 531 199
 Trưởng Công an     : Đào Xuân Hiệu 38 534 124
 Phó Trưởng trạm Y tế    :  Nguyễn Mai Hoa 38 539 047