phường ô chợ dừa

 10- Phường Ô Chợ Dừa  
 63 Hoàng Cầu  38 513 221
 Email : pocd_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Phạm Văn Năm 35 114 030
 Phó Chủ tịch HĐND : Phạm Hoàng Anh 38 513 220
 Chủ tịch UBND          : Phạm Văn Viên 38 513 220
 Phó chủ tịch UBND   : Trần Thị Bích Thái  
 Phó chủ tịch UBND   : Phạm Việt Cừ  
 Văn phòng 38 513 220
 Trưởng Công an       : Nguyễn Văn Khoát 38 516 954
 Trưởng trạm Y tế      : Nguyễn Thanh Hà 0973 044 073