PHƯỜNG PHƯƠNG MAI PHƯỜNG PHƯƠNG MAI

 12- Phường Phương Mai  
  2- ngõ 28D phố  Lương Đình Của  
 Email : ppm_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Ngô Mạnh Hùng 35 764 816
 Phó chủ tịch HĐND  : Lê Thế Hòa 35 764 537
 Chủ tịch UBND         : Hoàng Thị Bảo Phương 35 764 201
 Phó chủ tịch UBND : Phùng Anh Minh  
 Phó chủ tịch UBND : Lê Thị Nga 35 764 540
 Văn phòng 38 529 029
 Trưởng Công an     : Nguyễn Duy Định 38 521 524
 Phó Trưởng Trạm Y tế   : Đặng Thị Hồng Vân 35 764 487