PHƯỜNG QUANG TRUNG PHƯỜNG QUANG TRUNG

 13- Phường Quang Trung  
 87 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng  
 Email : pqt_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND       : Nguyễn Anh Tuấn  35 330 039
 Chủ tịch HĐND         : Trịnh Thị Kim Loan 35 333 498
 Phó Chủ tịch HĐND : Trần Minh Thu Hà  
 Phó chủ tịch UBND  : Vũ Xuân Dũng 35 335 508
Phó chủ tịch UBND  : Nguyễn Thị Thuý Ngân 35 334 073 
 Văn phòng 38 511 780
 Trưởng Công an      : Vũ Minh 38 572 342
 Trưởng Trạm Y tế    : 35 115 391