PHƯỜNG THỔ QUAN PHƯỜNG THỔ QUAN

 15- Phường Thổ Quan  
 62 ngõ Thổ Quan  
 Email : ptq_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Nguyễn Thị Anh Thu 35 160 280
 Phó Chủ tịch HĐND : Trần Thị Hương 35 134 453
 Chủ tịch UBND         : Nguyễn Thành Trường 38 511 132
 Phó chủ tịch UBND  : Nguyễn Hoàng Giang 35 134 454
 Phó chủ tịch UBND  : Bùi Anh Dũng  35 134 462
 Văn phòng 38 512 446
 Trưởng Công an      : Nguyễn Tùng Lâm 38 519 503
 Trưởng Trạm Y tế    : Nguyễn Thu Hương 38 516 929