PHƯỜNG VĂN CHƯƠNG PHƯỜNG VĂN CHƯƠNG

 20- Phường Văn Chương  
 42 ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương  
 Email : pvc_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Khuất Ngọc Trường 35 181 897
 Phó Chủ tịch HĐND : Đỗ Quang Chiến  
 Chủ tịch UBND         : Vũ Tiến Hưng 35 183 191
 Phó chủ tịch UBND : Đường Phan Tuấn Anh  
 Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Kim Xuân  
 Văn phòng 35 189 910
 Trưởng Công an      : Nguyễn Trọng Tùng 38 455 561
 Phó Trưởng Trạm Y tế    : Nguyễn Thị Lanh 38 516 926