PHƯỜNG VĂN MIẾU PHƯỜNG VĂN MIẾU

 21- Phường Văn Miếu  
 8 ngõ 34 phố Ngô Sỹ Liên  
 Email : pvm_dongda@hanoi.gov.vn  
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Lê Đình Thành 37 470 764
 Phó Chủ tịch HĐND : Hoàng Xuân Trường 37 474 294
 Chủ tịch UBND         : Nguyễn Thị Vân Anh 37 334 153
 Phó chủ tịch UBND : Nguyễn Thị Thúy Hà  
 Phó chủ tịch UBND :  
 Văn phòng 37 334 153
 Trưởng Công an     : Trần Văn Hiếu 37 474 166
 Trưởng Trạm Y tế   : Trần Đức Trọng 38 435 703