XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch công viên Đống Đa, khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000
Ngày đăng 08/06/2016 | 00:00  | Lượt xem: 93

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ Ô QUY HOẠCH III.3 TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, TỶ LỆ 1/500 ĐỂ TRIỂN KHAI LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ QUẬN ỦY – HĐND – UBND QUẬN ĐỐNG ĐA VÀ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ Ô QUY HOẠCH CÔNG VIÊN ĐỐNG ĐA, KHU VỰC PHỤ CẬN TỶ LỆ 1/2000 ĐỂ TRIỂN KHAI LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN ĐỐNG ĐA ( CƠ SỞ 2 )

        Hiện nay UBND quận Đống Đa đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để tiến hành điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 - khu đất số 59 Hoàng Cầu, hiện đang là sân bóng đá Hoàng Cầu trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tỷ lệ 1/500 để triển khai lập dự án xây dựng trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa và điều chỉnh cục bộ sử dụng đất thuộc ô đất số 6 và ô số 1a - khu đất hiện do xí nghiệp may Việt An đang sử dụng, trong quy hoạch Công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000 để triển khai lập dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa (cơ sở 2).

1.      Nội dung hồ sơ điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tỷ lệ 1/500 gồm:

1.1 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa – phần quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 153/2002/QĐ - UB ngày 15/11/2002 của UBND Thành Phố: ô quy hoạch kí hiệu số III.3 - CC2 có chức năng là đất công cộng, nay đề xuất điều chỉnh ô đất nêu trên từ chức năng đất công cộng sang đất trụ sở cơ quan làm cơ sở để triển khai lập dự án xây dựng Trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa.

 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/500

1.2 Điều chỉnh quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan: Theo quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa – phần quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 153/2002/QĐ - UB ngày 15/11/2002 của UBND Thành Phố: ô quy hoạch kí hiệu số III.3 có diện tích 13.499m2 được bố trí làm sân bóng đá và nhà điều hành với mật độ xây dựng 7,3%, công trình cao 02 tầng; Nay đề xuất điều chỉnh quy hoạch ô đất nêu trên thành công trình trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Đống Đa với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: diện tích đất xây dựng: 13.454m2 (sau khi trừ phần diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ), mật độ xây dựng 40%, tầng cao công trình 06 tầng.

Điều chỉnh quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan- tỷ lệ 1/500 

2.      Nội dung điều chỉnh ô đất số 6 và ô số 1a trong quy hoạch Công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000 gồm:

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất: Theo bản vẽ công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tỷ lệ 1/2000 - bản đồ phân khu chức năng sử dụng đất (phương án điều chỉnh) do Viện quy hoạch        xây dựng lập và được phê duyệt tại Quyết định số 104/2001/QĐ-UB ngày 6/11/2001 của UBND Thành phố, ô quy hoạch số 6 có diện tích 1ha được xác định chức năng là đất công cộng và ô quy hoạch số 1a có diện tích 0,3ha được xác định chức năng là đất trạm điện; Nay đề xuất điều chỉnh chức năng sử dụng đất của ô đất số 1a nêu trên từ chức năng đất trạm điện sang đất công cộng và gộp vào ô số 6 làm có sở để triển khai lập dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao quận đống đa (có sở 2).

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất- tỉ lệ 1/2000

Nội dung chi tiết của đồ án quy hoạch đã được niêm yết theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị tại trụ sở UBND các phường : Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Quang Trung.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư  quan tâm xin đóng góp ý kiến theo phiếu góp ý tại trụ sở UBND các phường : Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Quang Trung hoặc gửi về địa chỉ email: vanphong_dongda@hanoi.gov.vn.

Thời gian tham gia góp ý kiến là 30 ngày kể từ ngày 08/6/2016 đến hết ngày 08/7/2016.

Các bản vẽ và mẫu phiếu đóng góp ý kiến :

-          Bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/500 tải về tại đây

-          Bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan- tỷ lệ 1/500 tải về tại đây

-          Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất- tỉ lệ 1/2000 tải về tại đây

-        Phiếu góp ý điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch III.3 trong quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa tải về tại đây

-          Phiếu góp ý điều chỉnh cục bộ ô quy hoạch Công viên Đống Đa và khu vực phụ cận tải về tại đây./.