XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Công khai thông tin - Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị
Ngày đăng 15/10/2020 | 15:23  | Lượt xem: 2615

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ sở hạ tầng phát triển không đồng bộ, thậm chí rất kém thì việc quản lý về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung là vấn đề rất khó khăn với các nhà quản lý. Đứng trước thực tế này, quận Đống Đa, Hà Nội chọn cách chủ động công khai thông tin tới người dân về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quản lý đô thị để hướng tới sự đồng thuận trong cách giải quyết, giảm phiền hà đối với người dân.