XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Hướng dẫn về việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư
Ngày đăng 18/05/2023 | 09:30  | Lượt xem: 15

Ngày 20/4/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1551/BXD-QLN hướng dẫn về việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Xem chi tiết tại đây.