XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024
Ngày đăng 10/04/2024 | 15:49  | Lượt xem: 163

Ngày 10/4/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024.

Chi tiết Kế hoạch số 202/KH-UBND tải về tại đây./.