XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Lấy ý kiến cộng đồng đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Khương Thượng và phụ cận, tỷ lệ 1/500
Ngày đăng 12/01/2024 | 09:27  | Lượt xem: 1309

Ngày 12/01/2024, UBND quận Đống Đa ban hành Thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Khương Thượng và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021của UBND Thành phố Hà Nội về nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 31/12/2021 về triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội- Đợt 1; Thông báo số 1041-TB-TU ngày 14/2/2023 của Thành ủy Hà Nội thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi khảo sát, kiểm tra thực địa một số chung cư cũ trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 24/8/2023 của Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình triển khai Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND quận Đống Đa tổ chức niêm yết, đăng tải công khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Khương Thượng và phụ cận, tỷ lệ 1/500, cụ thể :

- Thông báo số 35/TB-UBND ngày 12/01/2024 của UBND Quận Đống Đa về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Khương Thượng và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

- Thuyết minh nhiệm vụ “Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Khương Thượng và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

- Ranh giới đề xuất mới.

- Phiếu lấy ý kiến 

Thời gian đăng tải công khai và lấy ý kiến : từ ngày 12/01/2024 đến hết ngày 10/02/2024./.