XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Lấy ý kiến đóng góp về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Đống Đa
Ngày đăng 09/06/2020 | 16:46  | Lượt xem: 409

Ngày 08/06/2020, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 1017/UBND-QLĐT về giao nhiệm vụ tổ chức công khai, tổng hợp ý kiến đóng óp của cộng đồng với Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Đống Đa.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1830/UBND-QLĐT ngày 15/5/2020 về thực hiện lập các Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Hướng dẫn của Sở Quy hoạch kiến trúc tại văn bản số 2508/QHKT-KHTH ngày 25/5/2020 về việc đôn đốc tiến độ thực hiện lập các Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 1186/VQH-NCĐTQT ngày 28/5/2020 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Đống Đa; Thực hiện mục 4 điều 24, Nghị định 38/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Để tổ chức triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, UBND quận Đống Đa thực hiện đăng tải công khai các hồ sơ, tài liệu liên quan của Quy chế Quản lý Quy hoạch kiến trúc quận Đống Đa để công khai, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Thời gian đăng tải công khai : 08/6/2020 đến 08/07/2020.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về UBND phường để tổng hợp báo cáo UBND Quận.

Dự thảo Quy chế tải về tại đây

Các phụ lục tải về tại đây./.