XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Quận Đống Đa: Gần 900 người tham gia tập huấn phân loại rác từ nguồn
Ngày đăng 15/04/2021 | 16:15  | Lượt xem: 175

Sáng 15/4, quận Đống Đa đã tổ chức Lớp tập huấn thực hiện phân loại rác từ nguồn và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn quận. Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 900 người là lãnh đạo, cán bộ phường thực hiện quản lý công tác VSMT; các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, MTTQ, đoàn thể chính trị các phường.

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo, cán bộ phường thực hiện quản lý công tác VSMT; các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, MTTQ, đoàn thể chính trị các phường đã được tập huấn với 3 chuyên đề gồm: Phân loại rác tại nguồn gắn với quy trình thu gom rác trên địa bàn quận; Áp dựng cơ giới hoá trong công tác duy trì VSMT; Công tác thu phí dịch vụ VSMT.

Quang cảnh lớp tập huấn

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, mục tiêu của lớp tập huấn là rác thải sinh hoạt từng bước được phân loại theo tiêu chí 3R (3R = Giảm thiểu (Reduce), tái chế (Recycle) và tái sử dụng (Reuse)); bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tiếp tục duy trì việc thu gom 100% rác thải trong ngày; tiến tới không có rác trên đường phố, kịp thời thu gom rác thải phát sinh tại mọi thời điểm trong ngày.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước của quận đối với việc xử lý rác thải y tế và chất thải độc hại; bám sát các quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ TN&MT ban hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được UBND TP phê duyệt tại Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. 

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cũng cho biết, quận phấn đấu về rác thải sinh hoạt: Thực hiện phân loại trên 70% rác thải sinh hoạt. Giảm lượng rác thải trung bình 1.08 kg rác/người/ngày về dưới 1kg rác/người/ngày (giảm 7-8%). Đảm bảo thu gom 100% rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày. 100% người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Giảm 50% số lượng xe gom thủ công thu rác trong các ngõ xóm để thay thế bằng các xe gom có gắn động cơ. 100% phương tiện vận chuyển, thu gom rác được kiểm định đầy đủ, bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh thường xuyên, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (kín khít, không làm rò rỉ nước và hơi rác).

Còn đối với rác thải y tế, chất thải độc hại: 100% rác thải y tế và chất thải độc hại được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật. 100% cơ sở y tế trực thuộc quận quản lý được đầu tư hoàn thiện hệ thống phân loại rác thải y tế, chất thải độc hại đảm bảo tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. 100% các cơ sở kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ có biện pháp xử lý chất thải độc hại như dầu máy, chất xúc rửa, kim loại nặng, nước thải…

Nguyên Bảo