XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Quận Đống Đa
Ngày đăng 10/08/2021 | 09:10  | Lượt xem: 623

Ngày 09/8/2021, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 1515/UBND -QLĐT V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Quận theo nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.