XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tổ chức lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày đăng 13/11/2023 | 19:07  | Lượt xem: 342

Ngày 10/11/2023, UBND quận Đống Đa ban hành thông báo số 577/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

1. Thông báo số 577/TB-UBND ngày 10/11/2023 của UBND quận Đống Đa về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

2. Thông báo số 486/TB-VP ngày 18/10/2023 của UBND Thành phố Hà Nội;

3. Bản vẽ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến 2065;

4. Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến 2065;

5. Phiếu xin ý kiến góp ý