Quận ủy

Cơ cấu tổ chức
Ngày đăng 12/01/2010 | 00:00  | Lượt xem: 4133

Cơ cấu tổ chức

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA KHÓA XXVII

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

I

CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH ĐẢNG, TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG

1

 Lê Tiến Nhật

 TUV- BT Quận ủy- CT HĐND Quận

38 515 280

2

 Đặng Việt Quân

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

35 133 277

3

 Nguyễn Anh Cường

 Phó Bí thư Quận 

38 512 468

4

 Hà Ngọc Sơn

 UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

38 515 214

5

 Đỗ Văn Hương

 UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

38 510 260

6

 Nguyễn Thanh Tùng

 UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

38 510 258

7

 Nguyễn Thị Minh Hiền

 UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy

35 118 743

II

CÔNG TÁC TẠI HĐND, UBND, CÁC PHÒNG BAN QUẬN

8

 Võ Nguyên Phong

 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

38 517 362

9

 Phan Hồng Việt

 UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận

38 513 526

10

 Đinh Thị Lan Hương

 UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận

38 512 062

III

CÔNG TÁC TẠI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

11

 Đỗ Trọng Nam

 UVTV Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ Quận

35 335 858

IV

CÔNG TÁC TẠI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, NỘI CHÍNH

12

 Võ Hồng Phương

 UVTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an Quận

 

13

 Lê Thanh Tùng

 UVTV Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận