Quận ủy

Giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố với Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III/2016
Ngày đăng 29/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 3101

Ngày 28/9/2016, Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy- HĐND- UBND Thành phố với Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III/2016.

            Hội nghị giao ban trực tuyến đã tập trung vào các nội dung chính sau : Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016; tình hình triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016- 2020 đến hết tháng 9/2016; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ./.