THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1   Đinh Trường Thọ    TUV- BT Quận ủy
2   Nguyễn Anh Cường    Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
3   Lê Tuấn Định    Phó Bí thư Quận ủy

 

QUẬN ỦY QUẬN ỦY

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 14/06/2021 | 16:42  | Lượt xem: 146

Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu tại quận Đống Đa có đồng chí Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng Nguyễn Anh Cường- Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Lê Tuấn Định- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận và hơn 120 đại biểu là đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Quận khóa XXVIII; Ủy viên UBKT Quận uỷ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành Quận; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận.

Điểm cầu Quận Đống Đa

Dự Hội nghị tại điểm cầu của 21 phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị và gần 400 đại biểu là các đồng chí là cán bộ chủ chốt của 21 phường (các đồng chí là Đảng ủy viên BCH Đảng bộ phường, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND phường, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường, tùy vào điều kiện cơ sở vật chất và đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19).

Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Điểm cầu phường Hàng Bột

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản của chuyên đề gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước… Thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Điểm cầu phường Khương Thượng

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những nội dung của chuyên đề. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương một cách thiết thực và hiệu quả./.

Ảnh: Ban Tuyên giáo Quận ủy (tổng hợp)

 

 

Điểm cầu phường Trung Tự