THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1   Đinh Trường Thọ    TUV- BT Quận ủy
2   Nguyễn Anh Cường    Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
3   Lê Tuấn Định    Phó Bí thư Quận ủy

 

QUẬN ỦY QUẬN ỦY

Quận ủy Đống Đa tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận
Ngày đăng 24/06/2021 | 10:54  | Lượt xem: 361

Ngày 23/6/2021, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa đã ký ban hành văn bản số 547-CV/QU về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.