TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Đôn đốc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngày đăng 05/11/2022 | 10:45  | Lượt xem: 45

Đôn đốc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 2/11/2022, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà nội đã ban hành văn bản số 8448/STNMT-CCBVMT V/v Đôn đốc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Xem chi tiết tại đây)