TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Đống Đa kiên quyết đề nghị thành phố di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận
Ngày đăng 14/04/2021 | 18:16  | Lượt xem: 456

Ngày 14/04, đồng chí Đinh Trường Thọ- Bí thư quận ủy Đống Đa, đồng chí Lê Tuấn Định- Chủ tịch UBND Quận làm việc với UBND Quận trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Quận; Phòng Tài nguyên môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban tiếp công dân quận; Trưởng phòng : Nội vụ, Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng HĐND& UBND Quận, phó Chánh Văn phòng Quận ủy.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Trường Thọ- Bí thư Quận ủy Đống Đa đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư quận ủy yêu cầu các phòng, ban tập trung một số nội dung sau: Cần tích cực hơn nữa trong công tác cấp giấy chứng nhận đất ở và công tác cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở tôn giáo để đảm bảo kế hoạch đề ra. Chủ động thực hiện tốt việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chức năng liên quan. Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng…Tiếp tục đôn đốc công tác nộp thuế sử dụng đất đối với 716 tổ chức trên địa bàn.

Đồng chí Lê Tuấn Định- Chủ tịch UBND Quận phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Quận ủy

Thường xuyên rà soát, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, chấn chỉnh các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích; Kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất công; Làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn; Kiên quyết đề nghị Thành phố di dời các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn quận; Đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định đối với công tác quản lý các dự án, công trình xây dựng; Tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra; Công tác GPMB trên địa bàn quận rất phức tạp. Do vậy, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến người dân để hiểu và thực hiện; Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo thu gom rác thải trên địa bàn…