TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Tòa nhà "Văn phòng giao dịch, giới thiệu sản phẩm và nhà ở cao tầng"
Ngày đăng 14/10/2022 | 18:09  | Lượt xem: 93

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Tòa nhà "Văn phòng giao dịch, giới thiệu sản phẩm và nhà ở cao tầng"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Tòa nhà "Văn phòng giao dịch, giới thiệu sản phẩm và nhà ở cao tầng" (Xem chi tiết tại đây)