TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng trụ sở điều trị Methadone - số 9, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh
Ngày đăng 07/11/2023 | 19:07  | Lượt xem: 37

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng trụ sở điều trị Methadone - số 9, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh

Xem chi tiết tại đây