TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Sao Mai - 119 Phố Hồ Đắc Di
Ngày đăng 16/11/2023 | 18:49  | Lượt xem: 198

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Sao Mai - 119 Phố Hồ Đắc Di

Xem chi tiết tại đây: 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trường mầm non Sao Mai_trang-1-190

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Trường mầm non Sao Mai_trang-191-213