TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa
Ngày đăng 20/01/2022 | 10:00  | Lượt xem: 272

Ngày 19/01/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 114/UBND-TNMT về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa.