TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Đống Đa
Ngày đăng 05/02/2024 | 16:37  | Lượt xem: 565

Ngày 05/02/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 308/UBND-TNMT về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Chi tiết Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất tải về tại đây.

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất 2024 tải về tại đây.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2024 tải về tại đây./.