TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/02/2024 | 16:13  | Lượt xem: 226

Ngày 21/02/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội tải về tại đây./.