TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Kết quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nhiệm kỳ 2015- 2020
Ngày đăng 22/07/2020 | 08:20  | Lượt xem: 309

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai tích cực và đạt kết quả tốt.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức bảo vệ môi trường. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh các hoạt động của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, rà soát các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Chuẩn bị nhân lực, vật lực và sẵn sàng ứng phó với thiên tai, chủ động công tác cứu nạn, cứu hộ. Triển khai ứng dụng thiết bị tách dầu mỡ tại các khu vực kinh doanh có phát sinh dầu mỡ của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, túi nilon, tiết kiệm điện, nước... Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 358 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ban hành 98 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là: 2.341.500.000 đồng.

Trong 5 năm tới, quận đề ra mục tiêu, tỷ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%. Xây dựng quy trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý đất đai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo phương châm “Biết, hiểu, đồng thuận, và tự giác thực hiện”. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công. Thanh tra, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, sử dụng đất không hiệu quả đề xuất với Thành phố xử lý theo quy định của pháp luật. Hoàn thành Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai đạt hiệu quả cao. Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu được phê duyệt, ưu tiên dành quỹ đất xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội quan trọng. Tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp còn tồn đọng. Thường xuyên quan tâm, bảo đảm tỷ lệ đầu tư theo quy định hằng năm đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền vận động Nhân dân sử dụng tài nguyên tiết kiệm, bảo vệ môi trường, hạn chế phát sinh rác thải nhựa. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, công tác cứu nạn cứu hộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường. Tích cực phối hợp các đơn vị liên quan trong việc di dời một số nhà máy, cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi địa bàn khu dân cư.

??????????????????

Ban Tuyên giáo Quận ủy