TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Quận Đống Đa yêu cầu tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn
Ngày đăng 05/04/2022 | 16:48  | Lượt xem: 62

Ngày 04/4/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 580/UBND-TNMT về Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn quận Đống Đa.